Địa chỉ: ấp Thạnh Hoà, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Hotline: 02733846733
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Bình Nghị

ấp Thạnh Hoà, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
maugiaobinhnghi@gmail.com