Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

 Mầm Non Bình Nghị đã khẳng định thương hiệu tại Huyện Gò Công đông Tiền Giangà đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Mầm Non Bình Nghị được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.